over

Linda Hulshof (1971)

Opleiding: Beeldende Kunst Deeltijd aan de Koninklijke Hogeschool voor Beeldende Kunsten in Den Haag (KABK) 2006-2012

Sinds 2014 maak ik werk waarin ik de gedachte verbeeld dat we als mens niet één vastomlijnd gegeven/eigenschap/rol zijn, maar bestaan uit meer gezichten, fragmenten en lagen. Gebaseerd op eigen foto’s vertaal ik dit concept naar tekeningen en schilderijen waarin (delen van) mensfiguren en silhouetten in elkaar overlopen.

Daarnaast maak ik werk waarin de verhouding van de mens tot de gebouwde omgeving centraal staat. De gebouwde omgeving zie ik als een vertrouwenwekkende constante en de mens als een verschijnsel van voorbijgaande aard. Locaties zijn alledaags; wachtkamers, bushaltes, trappenhuizen, balies, ruimten waar mensen moeten zijn maar vaak niet lang verblijven. Je associeert dat soort ruimten snel met een ongemakkelijk ‘niemandsland’ maar voor mij stralen die ruimtes met hun regelmatige structuur van staal en glas, hun ritmiek van hekjes en treden, vooral rust en houvast uit in hun dynamische bestaan. Tegen deze stabiliserende achtergrond wordt de passant een schim, een nabeeld, een spoor van zijn of haar tijdelijke aanwezigheid. Niet de mens maar de ruimte schept orde.